Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

3586 a0f3 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaoutoflove outoflove
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie vianowaczi nowaczi
4881 e4bc 500
Reposted fromdivi divi viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Jeśli ktoś pije truciznę w małych porcjach, to uodparnia się na jej działanie.
Reposted fromavooid avooid viaoutoflove outoflove
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— nonecares.soup.
Reposted fromnonecares nonecares viaoutoflove outoflove
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaoutoflove outoflove

Do wszystkiego da się przyzwyczaić.. Nawet do tego, że gdy kogoś potrzebujesz, zostajesz sama ~ moje

Objął mnie i przez chwilę, która wydawała mi się wiecznością, odniosłam wrażenie, że mam wszystko.
Reposted fromendAngel endAngel viaoutoflove outoflove
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viaoutoflove outoflove
“ jeśli myślisz, że jest choć cień szansy, to spróbuj. ”
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viaoutoflove outoflove

Chcę wiedzieć przed kim uciekasz 
Przede mną czy przed sobą ... 
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viaoutoflove outoflove
Znajomości nie obchodzę w rocznicach lub datach,
ale w podobieństwie przesłuchanych wspólnie piosenek,
w częstotliwości znaczących spojrzeń, w skali zrozumienia
licznych konwersacji, ilości wspólnych smutków, liczbie godzin spóźnienia,
w objętości pochłoniętych ciastek, czekolad i wypitych win.
Czas raczej nie ma tu zbytnio znaczenia.
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viaoutoflove outoflove

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viaoutoflove outoflove
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaoutoflove outoflove
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaoutoflove outoflove
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl